MİR'ÂC KANDİLİ

MİR'ÂC KANDİLİ

Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in rûhen ve bedenen, Burak (1) isimli semavî bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya (Beytü’l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna –ki buna İsra denilir–, oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip tâ Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşması, burada Cebrail’i arkada bırakıp Refref denilen ledünnî binitle Allah’ın huzuruna varıp O’nun Zât–ı Akdes’ini yakînen müşahede etmesi ve zaman–mekân üstü konuşması olaylarına Mi’râc denilir.

Şah-ı urfa şeyh seyyid molla abdülbaki hazretlerinin 90'lı yıllarda Feyz dergisine verdiği röportaj

     Seyyid Muhammed Raşid Hz. lerinin dayısı Seyyid Abdülbaki Hz. dir. Kendisi; Molla Seyyid Abdülbaki Hz.leri olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda Seyda Muhammed Raşid Hazretlerinin dayısı olmasının yanısıra halifesidir de. İlginçtir Seyda Hazretlerine ilk hocalığı da yapan kendisidir. Molla Seyyid Abdulbaki Hz.leri daha Seyda Hz.leri üç yaşındayken, Siirt’in Kurtalan kazasına hoca olarak gelerek Seyda Hazretlerine ilk medrese tahsilini vermeye başlamıştır. Evet ilk hoca dayısı ve ilk talebe Seyda Hazretleri...
     Bu güzel ikili ilerisinin de habercisi olarak birbirlerinden istifade ile Seyda Hz.lerini irşad makamına ulaştırmış, dayısını da ona halife kılmıştır.

Şah-ı Bilvanis Gürcistandan Gelen 75 Kişilik Kafileye Sohbeti

Şah-ı Bilvanis Hz. Gürcistandan Gelen 75 Kişilik Kafileye SohbetiSeyda Hz. Ettigi Sohbeti Tercüman Aracılığıyla Aktarmıştır

Video üç parçadır. 

Şahı Bilvanis Şeyh Seyyid Fevzeddin Hz.den Şeriatın ve Namazın Önemi Hakkında Sohbet

      Maksut Allah (c.c ) olması lazım. Levra tasavvufun da tarikatın da hakikatın da marifetin de temeli şeriattır. Şeriatsız olan kişi , nasıl ki bir bina yaptığınızda temeli yoksa , kaygan zemin üzerine yaptığı zaman yağmur yağarsa , kısa bir dönemde  ne kadar güzel yapılırsa da , eğer o binanın temeli yoksa çok kısa zamanda o bina yıkılır gider. Tasavvufun da dinimizin de ahlakımızın da, her şeyimizin de temeli , Allah’ın şeriatıdır. Allah‘ın hükümlerine sımsıkı sarılmaktır. Hz. Rasulullullah s.a.v ‘ in sünneti seniyesiyle amel etmek , onun (s.a.v ) sünnetine mütemessik olmak lazım.

Şahı Bilvanis Şeyh Seyyid Fevzeddin hz.den gavsın nisbeti hakkında sohbet

 Gavs (k.s.a) irşada başladığı zaman çok eziyet çekiyordu. Tabi eziyeti de hakikaten çok zordu. İmkansızlıklar içerisinde..  Bugünkü gibi imkanlar da yoktu. İrşada çıktığı zaman Gavs k.s.a ,  biraz cesedi ağırdı. Katırlarla çıkıyordu , bazen evden çıktığı zaman kırk gün,  bazen iki aya yaklaşıyordu hiç eve dönmüyordu . Bazen de öyle asi yerler vardı ki ancak çarık giyerek ,  yürüyerek ….Katırla , atla mümkün değildi. Bütün gayesi neydi ? Allah rızası idi , Hz. Rasulullah (s.a.v) in ümmetinin irşadı içindi. Köy köy dolaşıyordu. Bazen insanların gelmesi mümkün olmuyordu , durumları yoktu.

Şahı Bilvanis Şeyh Seyyid Fevzeddin hz.den allah yolunun değeri hakkında sohbet (yazı)

Hazret (k.s.a) bir gün Veysel Karani’ye(türbesine) gidiyor. Bütün çevredeki köylerden büyük bir kalabalık Hazreti karşılamaya geliyorlar. Hazret K.S.A dönüyor sohbet ediyor. Diyor ki içindekini bilen var mıdır ? Şaşkınlık içinde birbirine bakıyorlar, bir müddet suskunluk devam ediyor. Hazret ksa diyor ki içinizde Hazreti Veysel Karani’nin türbesini bilen var mıdır ? Halbuki Hazret k.s.a kendisi türbenin yanındalar. Diyorlar ki Hazrete kurban olalım , bu Veysel Karani değil midir ? Hazret diyor hepiniz tanıyorsunuz onu değil mi ? Evet kurban diyorlar .

Şahı Bilvanis Şeyh Seyyid Fevzeddin Hz.nden Sohbetin Gerekliliği üzerine sohbet (yazılı - sesli)

Gavs k.s.a öyle buyuruyor : Muhakkak ki tasavvuf ve tarikat muhabbetsiz olmaz. Muhakkak ki insanın, ehli muhabbet olmazsı lazım. Şeyh Ahmedi Cezeri k.s.a. öyle buyuruyor. : cezbe olsun, seyri süluk olsun muhabbetsiz olmaz. Eğer ne kadar  yol alsak da , cehd de yapsak,  bazı şeyler de yapsak muhabbet olmadıktan sonra insan bir lezzet almıyor ondan. Onun için insan muhakkak ki  vird çekerken olsun, hatme de olsun teveccüh de ya da sohbette olsun ,illaki  insanın muhabbet ehli olması lazım, ehli aşk olması lazım. Tabi muhabbet de yine Allahın zikriyle, virdle, taatle artar.

Şahı Bilvanis Şeyh Seyyid Fevzeddin hz.den Evradlar ( hatme , vird ) hakkında sohbet

         Gavs k.s.a öyle sohbet ediyordu. Cezbe , muhabbet , bir müddettir , gelip geçer.Bilhassa cezbe de öyle. Aşk geldiği zaman , cezbe olur , muhabbet olur. Her zaman olmayabilir. Onlar geçici olduğu için, müridi , sofiyi ayakta tutan nedir ? Evraddır. Esas insanı tutan, zapteden evradlardır. Virddir , hatmedir , rabıtadır, bir cüz kuran okumaktır yani her gün , sohbettir . Onun için mutlaka evradlara sımsıkı sarılmak lazım.Bilhassa virdlere çok dikkat etmek lazım.

ŞAHI BİLVANİS ŞEYH SEYYİD FEVZEDDİN HZ'NDEN NEFİS HAKKINDA SOHBET

İnsan, nefsin peşine düşmemesi lazım. Levra nefis her şeyi ister. Levra , daimul evgad nefis yükseklik ister, kendini görür, havadan gezer, insanları küçük ve hakir görür. Onun için insan kendisi muhakkak ki nefsin hevasının peşine düşmemesi lazım. Gavs k.s.a bir gün öyle sohbet etti. Bir adam nefsi günah işlemek istemiş, içki içmeyi hatta zina yapmayı istemiş. Gönlü nefsine demiş ki ; tamam, ben senin dediklerini yapayım ama önce bir deneme yapalım. Bakalım ki senin istediklerine tahammülün var mı yoksa yok mu , gücün var mı yok mu . Kalkmış, çakmağını yakmış, elini ateşin üzerine koymuş.

ŞAHI BİLVANİS ŞEYH SEYYİD FEVZEDDİN HZ.DEN (K.S.A) TEVBE HAKKINDA SOHBET

      Allah c.c. kuran ı kerim de öyle buyuruyor: (innallahe yuhibbuttevvabine ve yuhibulmutatahhirin)..Muhakkak ki Allah c.c tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever.(Bakara,22)Allah c.c. tövbe edenleri ve kendisini necasetten temizleyeni de ,her ikisini de seviyor..Tabi tövbe muhakkak ki insan ile Allah ile arasındadır. İnsan tövbe yaptığı zaman muhakkak ki kendini , ahlakını, hareketlerini, konuşmalarını, yemesini, içmesini değiştirir, en küçük bir haslet insandan kaybolsa , alametidir ki o tövbe i nasuh yapmıştır. Tövbe i Nasuh yaptığı zaman, Allah c.c.