İslami Genel Konular

Kurban ve Kurbana Dair Konular

Allah’a yakınlaşmak anlamına gelen “kurban” ibadeti; kurban olarak kesilmesi uygun olan hayvanın, ibadet niyetiyle usulüne uygun şekilde kesilmesidir. Kurbanın başlıca, udhiyye kurbanı (kurban bayramında kesilen kurban), adak kurbanı, akika kurbanı ve Hac ile ilgili olarak kesilen hey kurbanları gibi kısımları vardır.

Kurban Kimlere Vaciptir
Kurbanın Kesilme Vakti
Hangi Hayvanlardan Kurban Olur
Kurban Nasıl Kesilir
Kurbanın Eti ve Derisi Ne Yapılır

Fıkıh mezheplerinin çoğuna göre udhiyye kurbanı sünnet olmakla birlikte Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş kurbanın vacip olduğu yönündedir. Ancak bir ibadetin farz olmayışı, onu ibadet olmaktan çıkarmayacağı gibi, şeklinin de değiştirilmesini gerektirmez. İbadetlerin; şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

Kurban ibadetinin pek çok hikmeti ve amacı vardır. Kurban sadece et yardımı amaçlı bir ibadet değildir. Hatta etinin dağıtılması bile vacip değil, sünnettir. Bu ibadetin özü Allah’a yaklaştıran maddi bir fedakarlık ve O’nun emrine bir bağlılıktır.

İnsana yoksulluk yirmi dört şeyden hasıl olur

Ve dahi hadiste şöyle gelmiştir: Peygamberimiz aleyhi's-salâtü ve's-selâm buyurmuş ki:

 

İnsana yoksulluk yirmi dört şeyden hasıl olur:

1. Ayakta bevl etmek (işemek),

2. Cünüp iken taam etmek (yemek),

3. Ekmek ufağın(ı) hor tutup basmak,

4. Soğan ve sarımsak kabuğun(u) ateşe yakmak,

5. Alimlerin önünce yürümek,

6. Atasına ve anasına adıyla çağırmak,

7. Rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişin(i) kurcalamak,

8. Elin(i) balçık yumak,

9. Eşik üzerine oturmak,

10. Bevl ettiği (işediği) yerde abdest almak,

RECEB-İ ŞERİF ve infak ZEKAT AYI

.
. MÜBAREK AY ve GECE deki İHSAN . Regaib Gecesi
Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım!
…...ALLAH-U Azimüşşan bu Ümmet-i Muhammed’e kısa ömür vermiştir. Hastalıklar musallat etmiştir. Ölümden önce ahrete gitme haberlerini duyurmuştur. Ansızın ölüm gelmesin, tövbesiz ahrete gitmesin, yani hazırlıksız gitmesin diyerek. Hastalıkların türlü menfaatleri vardır.

Hamd; Anlam ve Mâhiyeti

Yaşar Nuri ÖZTÜRK Tarafından tahrif edilen bazı ayetler

 Yaşar Nuri ÖZTÜRK Tarafından tahrif edilen bazı ayetler
 
Bismillahirrahmanirrahim
 

İSLAM HUKUKUNDA DARUL-HARP DARUL-İSLAM MESELESİ

  
İSLAM HUKUKUNDA DARUL-HARP    
         DARUL-İSLAM MESELESİ
 
 
Başlangıç ve her şeyin evveli nihayetsiz her şeyin sonu, Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi varlığı kendinden,  alemlerin yegane gerçek hükümdarı,  Rabbi olan Allah’a Hamd ve senalar olsun. Kıyamete dek salat ve selam rahmet Nebisi, Ümmetin şefaatçisi,  halkın aynasında Hakkın kainattaki tecellilerinin en mükemmeli olan Peygamberimiz, Seyyidimiz, Rehberimiz  Hz. Muhammed Mustafa’ya  (s.a.v ) Onun pak, temiz,  şerefli Alinin ve Güzide  Ashabının, Salihlerin ve onlara uyanlara olsun.

Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu’nun Hz. İsa’yı (a.s) Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi Adlı Çalışmasının Tutarsızlıkları

TARİH BOYUNCA HADİS İNKARCILIĞI
Ve
Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu’nun  Hz. İsa’yı (a.s) Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi Adlı Çalışmasının Tutarsızlıkları
 

Mustafa İSLAMOĞLU Üç Muhammed Adlı Eserinin Hataları

"ANLAMA PROBLEMİ"NDEN MÜŞTEKİ BİR YAZARA HATIRLATMALAR-1
 
Milli Gazete - 18 Şubat 2003
 

Rüyanın tanımı ve nefs makamlarında görülen rüya örnekleri

Rüyanın tanımı ve nefs makamlarında görülen rüya örnekleri
 Rüyayı Sadıka
Doğru ve görüldüğü gibi çıkan rüya. Buna "rüyâ-ı sâliha" da denir. Bunun zıddı, Kur'ân tabiriyle "edğasü ahlam-karışık düş"dür.

Mustafa İSLAMOĞLU Yahudileşme Temayülü Adlı Eserinin Hataları

“YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜ” MÜ ?
                                  YOKSA (!!!) ?
اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِيناَ مُحَمَّدٍ وَعَلىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَبَعدَ
Muhterem Okuyucu,