Ebu Bekir Şatıri (Hatim)

1 Fatiha-Suresi    Dinle
2 Bakara-Suresi Dinle
3 Ali-İmran-Suresi Dinle
4 Nisa-Suresi Dinle
5 Maide-Suresi Dinle
6 En'am-Suresi Dinle
7 A'raf-Suresi Dinle
8 Enfal-Suresi Dinle
9 Tevbe-Suresi Dinle
10 Yunus-Suresi Dinle
11 Hud-Suresi Dinle
12 Yusuf-Suresi Dinle
13 Ra'd-Suresi Dinle
14 İbrahim-Suresi Dinle
15 Hicr-Suresi Dinle
16 Nahl-Suresi Dinle
17 İsra-Suresi Dinle
18 Kehf-Suresi Dinle
19 Meryem-Suresi Dinle
20 Taha-Suresi Dinle
21 Enbiya-Suresi Dinle
22 Hacc-Suresi Dinle
23 Mu'minun-Suresi Dinle
24 Nur-Suresi Dinle
25 Furkan-Suresi Dinle
26 Şuara-Suresi Dinle
27 Neml-Suresi Dinle
28 Kasas-Suresi Dinle
29 Ankebut-Suresi Dinle
30 Rum-Suresi Dinle
31 Lokman-Suresi Dinle
32 Secde-Suresi Dinle
33 Ahzab-Suresi Dinle
34 Sebe-Suresi Dinle
35 Fâtır-Suresi Dinle
36 Yasin-Suresi Dinle
37 Saffat-Suresi Dinle
38 Sâd-Suresi Dinle
39 Zümer-Suresi Dinle
40 Mu'min-Suresi Dinle
41 Fussilet-Suresi Dinle
42 Şûrâ -Suresi Dinle
43 Zuhruf-Suresi Dinle
44 Duhan-Suresi Dinle
45 Casiye -Suresi Dinle
46 Ahkaf-Suresi Dinle
47 Muhammed-Suresi Dinle
48 Fetih-Suresi Dinle
49 Hucurat-Suresi Dinle
50 Kâf Suresi Dinle
51 Zariyat Suresi Dinle
52 Tûr Suresi Dinle
53 Necm Suresi Dinle
54 Kamer Suresi Dinle
55 Rahman Suresi Dinle
56 Vakı'a Suresi Dinle
57 Hadîd Suresi Dinle
58 Mücadele-Suresi Dinle
59 Haşr-Suresi Dinle
60 Mümtehine-Suresi Dinle
61 Saff-Suresi Dinle
62 Cuma-Suresi Dinle
63 Munâfikun-Suresi Dinle
64 Teğabun-Suresi Dinle
65 Talak-Suresi Dinle
66 Tahrim-Suresi Dinle
67 Mülk Suresi Dinle
68 Kalem Suresi Dinle
69 Hakka Suresi Dinle
70 Mearic Suresi Dinle
71 Nuh Suresi Dinle
72 Cin Suresi Dinle
73 Müzzemmil Suresi Dinle
74 Müddessir Suresi Dinle
75 Kıyamet Suresi Dinle
76 İnsan Suresi Dinle
77 Mürselat Suresi Dinle
78 Nebe-Suresi Dinle
79 Nâziât-Suresi Dinle
80 Abese-Suresi Dinle
81 Tekvir-Suresi Dinle
82 İnfitar-Suresi Dinle
83 Mutaffifin-Suresi Dinle
84 İnşikâk-Suresi Dinle
85 Burûc-Suresi Dinle
86 Târık-Suresi Dinle
87 A'lâ-Suresi Dinle
88 Ğaşiye-Suresi Dinle
89 Fecr-Suresi Dinle
90 Beled-Suresi Dinle
91 Şems-Suresi Dinle
92 Leyl-Suresi Dinle
93 Duha-Suresi Dinle
94 İnşirah-Suresi Dinle
95 Tîn-Suresi Dinle
96 Alak-Suresi Dinle
97 Kadr-Suresi Dinle
98 Beyyine-Suresi Dinle
99 Zilzal-Suresi Dinle
100 Âdiyat-Suresi Dinle
101 Kâri'a-Suresi Dinle
102 Tekâsur-Suresi Dinle
103 Asr-Suresi Dinle
104 Humeze-Suresi Dinle
105 Fil-Suresi Dinle
106 Kureyş-Suresi Dinle
107 Mâun-Suresi Dinle
108 Kevser-Suresi Dinle
109 Kâfirun-Suresi Dinle
110 Nasr-Suresi Dinle
111 Tebbet-Suresi Dinle
112 İhlas-Suresi Dinle
113 Felak-Suresi Dinle
114 Nas-Suresi Dinle
Kur'an-ı Kerim: